Cập nhật tin tức mới nhất về Amazing Cup 2024 - XEM NGAY

Báo cáo thị trường cà phê tháng 3/2021 - ICO

Báo cáo thị trường cà phê tháng 3/2021 - ICO

Giá cà phê tăng nhưng chững lại vào cuối tháng

    Chỉ số tổng hợp ICO tăng nhẹ, 0,8%, trong tháng 3 đạt mức trung bình 120,36 US cents/lb so với mức 119,35 US cents/lb trong tháng 2, khẳng định xu hướng tăng trong 5 tháng qua. Đây là mức trung bình hàng tháng cao nhất kể từ niên vụ cà phê 2017/18. Tuy nhiên, xu hướng tăng này đã đảo ngược và giá suy yếu trong những ngày cuối tháng, ghi nhận mức thấp nhất trong hai ngày cuối tháng. Tổng xuất khẩu của các nước xuất khẩu đến tất cả các điểm đến đạt 10,47 triệu bao trong tháng 2/2021, so với 11,16 triệu bao trong tháng 2/2020. Xuất khẩu tích lũy từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021 tạm ước tính là 128,57 triệu bao so với 130,97 triệu bao được ghi nhận từ tháng 3/2019 đến tháng 2/2020. Xuất khẩu cà phê 5 tháng đầu của niên vụ 2020/21 đạt 52,81 triệu bao so với 51,53 triệu bao trong niên vụ 2019/20. Mức tiêu thụ cà phê thế giới trong năm 2020/21 dự kiến đạt 166,62 triệu bao, tăng 1,3% so với mức 164,5 triệu bao trong niên vụ cà phê 2019/20. Tuy nhiên, mức tiêu thụ cà phê thế giới vẫn thấp hơn 3,11% so với tổng sản lượng là 171,89 triệu bao trong niên vụ cà phê 2020/21

 Chi tiết xem tại  https://ico.org/news/cmr-0321-e.pdf

Bài trước Bài sau