Cập nhật tin tức mới nhất về Amazing Cup 2024 - XEM NGAY

Báo cáo thị trường cà phê tháng 10/2020 - ICO

Tháng 9/2020 xuất khẩu cà phê tăng, nhưng tính cả niên vụ 2019/20 thì xuất khẩu giảm 4,9%

Tháng 10 chỉ số giá tổng hợp ICO giảm 8,9% xuống còn 105,85 US cent/1b vì chỉ số giá của tất cả các nhóm đều giảm, trong đó Brazil Naturals  giảm mạnh nhất.

Trong tháng 9 xuất khẩu cà phê toàn cầu tăng 0,9% lên 10,16 triệu bao do xuất khẩu Robusta tăng bù cho xuất khẩu Arabica giảm.

 Niên vụ 2019/20 xuất khẩu cà phê giảm 4,9% xuống còn 126,9 triệu bao, tổng kim ngạch xuất khẩu giảm 3,6% xuống còn 17,87 tỷ USD so với niên vụ 2018/19.

Niên vụ 2019/20 sản lượng cà phê toàn cầu ước đạt 168,84 triệu bao, thấp hơn 2,5% so với niên vụ trước trong khi tiêu thu cà phê thế giới ước tính giảm 0,9% xuống còn 167,59 triệu bao, dẫn đến nguồn cung thừa 1,24 triệu bao.

Chi tiết xem tại http://www.ico.org/documents/cy2020-21/cmr-1020-e.pdf