Cập nhật tin tức mới nhất về Amazing Cup 2024 - XEM NGAY

Báo cáo thị trường cà phê tháng 11/2020 - ICO

 

Giá cà phê tháng 11 tăng do lo ngại sản lượng năm 2021 

Trong tháng 11,  chỉ số giá tổng hợp ICO đã tăng 3,6% lên 109,70 US cent/1b khi chỉ số giá của tất cả các nhóm đều tăng, chỉ có Other Milds giảm 0,9% xuống còn 150,73 US cent/1b. Niên vụ 2019/20 sản lượng cà phê thế giới giảm 1,6% xuống còn 168,55 triệu bao trong đó sản lượng Arabica giảm 5,1% xuống còn 95,73 triệu bao trong khi sản lượng Robusta tăng 3,2% lên đến 72,82 triệu bao.

Sản lượng ở Trung Mỹ và Mexico giảm 4,5% xuống còn 20,76 triệu bao trong khi sản lượng ở Châu Phi vẫn ở mức ổn định 18,86 triệu bao. Sản lượng cà phê thế giới vượt mức tiêu thụ toàn cầu là 961.000 bao do nhu cầu tiêu thụ của toàn cầu giảm 0,9% xuống còn 167,59 triệu bao.

Chi tiết xem tại  http://www.ico.org/documents/cy2020-21/cmr-1120-e.pdf