Cập nhật tin tức mới nhất về Amazing Cup 2024 - XEM NGAY

Báo cáo thị trường cà phê tháng 9/2020 - ICO

Niên vụ 2019/20 kết thúc trong tình trạng thừa cung

Sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2019/20 ước đạt 169,34 triệu bao, thấp hơn 2,2% so với năm trước, do sản lượng Arabica giảm 5% xuống còn 95,99 triệu bao, trong khi đó sản lượng Robusta tăng 1,9% lên đến 73,36 triệu bao. 

      Tiêu thụ cà phê thế giới dư kiến giảm 0,5% xuống còn 167,81 triệu bao khi đại dịch Covid – 19 tiếp tục gây áp lực lên nền kinh tế toàn cầu và hạn chế mạnh việc tiêu thụ ben ngoài nhà. Do đó, niên vụ 2019/20 kết thúc với sản lượng dư thừa là 1,54 triệu bao,  niên vụ 2018/19 sản lượng dư thừa là 4,4 triệu bao. Hai niên vụ dư thừa nguồn cung liên tiếp làm ảnh hưởng đến phục hồi giá, giá vẫn ở mức dưới trung bình từ giữa năm 2007 đến 2018 là 135,34 US cent/1b.

     Tháng 9 chỉ số giá tổng hợp ICO tăng 1,3% lên đến 116,25 US cent/1b. Đạt mức trung bình 107,25 US cent/1b trong niên vụ 2019/20, cao hơn 6,7% so với niên vụ 2018/19. Trong tháng 9/2020 chỉ số giá của tất cả các nhóm tăng 3 tháng liên tiếp, với mức tăng lớn nhất là ở nhóm Other Milds.

Chi tiết xem tại http://www.ico.org/documents/cy2019-20/cmr-0920-e.pdf

Tập tin đính kèm: