Cập nhật tin tức mới nhất về Amazing Cup 2024 - XEM NGAY

Giải đáp những câu hỏi thường gặp

1/ Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột hoạt động với mục đích gì?

Trả lời:

    Đại diện và bảo vệ quyền lợi của hội viên trong các quan hệ về quản lý việc cấp quyền sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột.
Tập hợp rộng rãi các tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, các cơ quan khoa học kỹ thuật và đào tạo trong ngành cà phê và các ngành có liên quan, tạo ra mối quan hệ liên kết ổn định nhằm nâng cao uy tín và chất lượng sản phẩm cà phê nhân mang chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm có thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế.
    Tổ chức liên kết các hoạt động trong sản xuất, chế biến và kinh doanh giữa các thành viên trong và ngoài Hiệp hội, giải quyết các vấn đề kỹ thuật, kinh tế, thương mại; quản lý sử dụng và quảng bá chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột, tạo thị trường xuất khẩu sản phẩm cà phê đặc thù có thương hiệu, nâng cao lợi ích của các thành viên và của toàn ngành cà phê Đắk Lắk.

2/ Quyền và nghĩa vụ của hội viên khi gia nhập Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột ?

Trả lời:
 

 Khi tham gia Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột, hội viên có các quyền và nghĩa vụ sau:


a. Quyền của hội viên:
- Hội viên chính thức:
+ Có quyền tham gia các hội nghị, thảo luận biểu quyết các vấn đề chung ứng cử và bầu cử các cấp lãnh đạo của Hiệp hội.
+ Được cung cấp các thông tin cần thiết về các mặt có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, khoa học kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ kho học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến.
+ Có quyền đề đạt ý kiến của mình về những vấn đề có liên quan trên tất cả các mặt hoạt động của Hiệp hội.
+ Được giữ quyền chủ động của mình trong quan hệ kinh tế, hoạt động đối ngoại. Khi cần thiết có thể được Hiệp hội ủy quyền đó không làm tổn hại đến các lợi ích của Hiệp hội, của quốc gia và của hội viên khác trong Hiệp hội.
+ Được Hiệp hội bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong quan hệ với khách hàng, xuất khẩu cà phê chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột.
+ Được khen thưởng về những kết quả hoạt động đóng góp chung cho Hiệp hội.
+ Quyền tham gia mọi hoạt động do Hiệp hội tổ chức; được Hiệp hội giúp đỡ trong hoạt động kinh tế đối ngoại, tham quan khảo sát ở nước ngoài, tham gia các hội chợ, triển lãm, quảng cáo...
+ Có quyền xin rút lui khỏi Hiệp hội.
- Hội viên liên kết và hội viên danh dự:
Có đủ các quyền như hội viên chính thức trừ quyền tham gia ứng cử, bầu cử vào cấp lãnh đạo của Hiệp hội.


b. Nghĩa vụ của hội viên:
- Thực hiệp nghiêm chỉnh Điều lệ và các quy định của Hiệp hội, các nghị quyết của đại hội cà của Ban chấp hành Hiệp hội.
- Tích cực tham gia các hoạt động của Hiệp hội.
- Đáp ứng yêu cầu của Hiệp hội về cung cấp thông tin, báo cáo.
- Đóng lệ phí, và các khoản quỹ chung đầy đủ và đúng kỳ hạn qui định.
- Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, bảo vệ lợi ích chung của Hiệp hội và các hội viên, bảo vệ lợi ích và uy tín của sản phẩm cà phê chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột và ngành cà phê Việt Nam trên trường quốc tế; không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ giao dịch trừ khi được chủ tịch và Ban chập hành Hiệp hội phân công.
- Không được hoạt động dưới hình thức cạnh tranh dưới hình thức thiếu lành mạnh gây tổn thất cho Hiệp hội hoặc các hội viên trong Hiệp hội như: bán phá giá, lôi kéo khách hàng của nhau một cách thiếu trung thực, mua phá giá, lũng đoạn thị trường, lừa đảo, tranh mua tránh bán...
- Bảo vệ uy tín sản phẩm cà phê nhân chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột trong giao dịch và thương mại quốc tế, cụ thể là chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột phải được ghi rõ trên bao bì ở nơi dễ nhìn thấy và luôn đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn hoặc tiêu chuẩn Nhà nước hoặc theo hợp đồng ký kết, bảo đảm uy tín với khách hàng

3/ Muốn tham gia làm hội viên của Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột cần những thủ tục gì ?

Trả lời:

Thủ tục gia nhập Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột có các giấy tờ sau:
- Đơn tự nguyện gia nhập Hiệp hội (theo mẫu);
- Bản sao giấy chứng nhận tổ chức sản xuất, đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ khác tương đương;
- Hội viên phải nộp hội phí trong vòng 15 ngày kể từ ngày được kết nạp.

4/ Hội viên của Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột có mấy loại ?

Trả lời:

- Hội viên chính thức: bao gồm các tổ chức, cá nhân, đủ tư cách hội viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh cà phê chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột trong vùng và ngoài vùng địa danh Buôn Ma Thuột.
- Hội viên liên kết, hội viên danh dự: các tổ chức, cá nhân không đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức nhưng có điều kiện đóng góp, xây dựng Hiệp hội, tự nguyên xin vào Hiệp hội, tán thành điều lệ của Hiệp hội, được Hiệp hội công nhận là hội viên liên kết hoặc hội viên danh dự.

5/ Cần có những điều kiện gì để được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột

Trả lời:


    Tổ chức cá nhân có nhu cầu  đăng ký cấp quyền sử dụng CDĐL bao gồm các thủ tục sau:
- Đơn đăng ký yêu cầu cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột (theo mẫu; 02 bản);
- Bản sao Giấy xác nhận hợp pháp về diện tích trồng cà phê của đơn vị nằm trong vùng địa danh đối với đơn vị sản xuất hoặc giấy xác nhận kinh doanh đối với đơn vị kinh doanh (01 Bản);
- Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).