Cập nhật tin tức mới nhất về Amazing Cup 2024 - XEM NGAY

Mục đích hoạt động của Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột

 

Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột hoạt động với mục đích:

  • Đại diện và bảo vệ quyền lợi của hội viên trong các quan hệ về quản lý việc cấp quyền sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột.
  • Tập hợp rộng rãi các tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, các cơ quan khoa học kỹ thuật và đào tạo trong ngành cà phê và các ngành có liên quan, tạo ra mối quan hệ liên kết ổn định nhằm nâng cao uy tín và chất lượng sản phẩm cà phê nhân mang chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm có thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế.
  • Tổ chức liên kết các hoạt động trong sản xuất, chế biến và kinh doanh giữa các thành viên trong và ngoài Hiệp hội, giải quyết các vấn đề kỹ thuật, kinh tế, thương mại; quản lý sử dụng và quảng bá chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột, tạo thị trường xuất khẩu sản phẩm cà phê đặc thù có thương hiệu, nâng cao lợi ích của các thành viên và của toàn ngành cà phê Đắk Lắk.