Cập nhật tin tức mới nhất về Amazing Cup 2024 - XEM NGAY

Quy chế cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam - Vietnam Amazing Cup

Quy chế cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam 2022

 Vui lòng xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:

Quy chế cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam 2021

 Vui lòng xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:

Quy chế cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam 2020

 Vui lòng xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:

Quy chế cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam 2019

Chi tiết về quy chế vui lòng xem tệp đính kèm

Tập tin đính kèm: