Cập nhật tin tức mới nhất về Amazing Cup 2024 - XEM NGAY

Kết quả nghiên cứu: toàn bộ cà phê Arabica đều bắt nguồn từ môt cây tổ tiên duy nhất

Kết quả nghiên cứu: toàn bộ cà phê Arabica đều bắt nguồn từ môt cây tổ tiên duy nhất

    Một nghiên cứu mới được công bố đã sử dụng các công cụ di truyền học hiện đại để theo dõi lịch sử của loài Coffea arabica, là loài cà phê thương mại phổ biến và quan trọng nhất trên thế giới. Các nhà nghiên cứu khẳng định rất có thể C. arabica có nguồn gốc từ một sự kiện hình thành loài duy nhất, đó là sự cặp đôi tự phát giữa các cá thể của hai loài Coffea canephora và Coffea eugenioides, kết hợp hai bộ gen để tạo ra một loài mới. Do đó, tất cả C. arabica được trồng trên khắp thế giới ngày nay có nguồn gốc từ một cây duy nhất ra đời ước tính 10.000 đến 20.000 năm trước. Đồng tác giả và là nhà tạo giống cà phê Benoit Bertrand của CIRAD cho rằng: "Điều này có nghĩa là từ một cây duy nhất - một siêu cá thể - đã sản sinh ra toàn bộ loài C. arabica với hàng triệu cây được trồng trên khắp thế giới trong vành đai liên nhiệt đới”.

Chi tiết xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:

Bài trước Bài sau