Cập nhật tin tức mới nhất về Amazing Cup 2024 - XEM NGAY

Danh sách Ban chấp hành

 

HIỆP HỘI CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT

Danh sách ban chấp hành nhiệm kỳ III (2019 - 2024)

Vui lòng xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:

Danh sách ban chấp hành nhiệm kỳ II (2014 - 2018)

Vui lòng xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:

Danh sách ban chấp hành nhiệm kỳ I (2010 - 2013)

Vui lòng xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:

CHI HỘI RANG XAY CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT

Danh sách ban chấp hành rang xay nhiệm kỳ II (2019 - 2024)

Vui lòng xem file đính kèm.

Tập tin đính kèm:

Danh sách ban chấp hành rang xay nhiệm kỳ I (2015 - 2020)

Vui lòng xem file đính kèm.

Tập tin đính kèm:

CHI HỘI CÀ PHÊ ĐẶC SẢN

Danh sách Ban chấp hành Chi hội cà phê đặc sản Nhiệm kỳ I (2019 - 2024)

Vui lòng xem file đính kèm.

Tập tin đính kèm: