Cập nhật tin tức mới nhất về Amazing Cup 2024 - XEM NGAY

Biểu mẫu 2024

Bản đăng ký dự thi Cà phê đặc sản Việt Nam 2024 (Phụ lục 2)

 Vui lòng tải file đính kèm

Tập tin đính kèm:

 

Thuyết minh mẫu dự thi Cà phê đặc sản Việt Nam 2024 (phụ lục 3)

 Vui lòng tải file đính kèm

Tập tin đính kèm: