Cập nhật tin tức mới nhất về Amazing Cup 2024 - XEM NGAY

Biểu mẫu 2023

Bản đăng ký dự thi Vietnam Amazing Cup 2023 (phụ lục 2)

Bản đăng ký dự thi

Thuyết minh sản phẩm dự thi Vietnam Amazing Cup 2023 (phụ lục 3)

Thuyết minh sản phẩm dự thi