Cập nhật tin tức mới nhất về Amazing Cup 2024 - XEM NGAY

Biểu mẫu 2020

Đơn đăng ký sơ bộ cuộc thi " Cà phê đặc sản Việt Nam 2020"

 Vui lòng xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:

Đơn đăng ký chính thức cuộc thi "Cà phê đặc sản Việt Nam 2020"

 Vui lòng xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:

Thuyết minh sản phẩm dự thi "Cà phê đặc sản Việt Nam 2020"

Vui lòng xem file đính kèm

Tập tin đính kèm: