Cập nhật tin tức mới nhất về Amazing Cup 2024 - XEM NGAY

Giám khảo 2019

Danh sách Ban giám khảo
 
 

 

 Tổng hợp danh sách giám khảo

 (Đã kiểm tra từ web CQI https://www.coffeeinstitute.org/

 

Họ và tên

Quốc tịch

Công ty

Arabica

Q-grade

Robusta

Q-grade

Arabica-Instructor

Robusta-Instructor

I. Giám khảo trong nước

1. Lê Trung Hưng

VN

InterKom S.p.A

x

x

 

 

2. Nguyễn Tấn Vinh

VN

K-pan Imex service Trading

x

 

 

 

3. Nguyễn Văn Hòa

VN

The coffee house

 

x

 

 

4. Lương Mạnh Cường

VN

Công ty XNK Đồng tiến

x

x

 

 

5.  Phạm Hoàng Thủy Tiên

VN

Thaty coffee

x

x

 

 

II. Giám khảo ngoài nước

1. Manuel Diaz

Mexico

ONA Consulting

x

x

x

x

2. Adi Taroepratjeka

Indonesia

5758 Coffee Lab

x

x

x

 

3. Koju Matsuzawa

Japan

Japan Coffee Exchange

x

x

x

x

4. Peter Yu (Liu)

China

Legacy Coffee

x

 

 

 

5. Mia Laksmi Handayani

Indonesia

Secangkirkopi

5758 Coffee Lab

 

x

& Ro-Assistance

 

 

6. Julie Dang

VN

 

 

 

SCA Authorized Trainer

           

 

 

 

Tập tin đính kèm: