Cập nhật tin tức mới nhất về Amazing Cup 2024 - XEM NGAY

Đơn vị tài trợ năm 2019

Danh sách các đơn vị tài trợ cho cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam 2019

Danh sách các đơn vị tài trợ cho cuộc thi

 Vui lòng xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:

 

 STT Đơn vị Mức tài trợ (đồng) Danh hiệu Ghi chú
 1 Công ty TNHH TMT XNK 2/9 Đắk Lắk 100.000.000 Đồng tài trợ 
 2 Công ty The Coffee House 100.000.000 Đồng tài trợ 
 3 Công ty CP ĐT&PT An Thái 100.000.000 Đồng tài trợ 
 4 Công ty TNHH Buhler Asia Việt Nam 90.000.000 Đồng tài trợ 
 5 Công ty TNHH MTV cà phê 15 50.000.000 Đồng tài trợ 
 6 Công ty CP cà phê Phước An 20.000.000 Đồng tài trợ 
 7 Công ty TNHH TM Phúc Minh 20.000.000 Đồng tài trợ