Cập nhật tin tức mới nhất về Amazing Cup 2024 - XEM NGAY

Các đơn vị đạt cà phê đặc sản Việt Nam 2023

Danh sách các đơn vị đạt đạt sản cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2023

Top 10 Robusta

Top 10 Arabica

Danh sách các đơn vị đạt đạt sản cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2023

Vui lòng xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:

http://bmtca.vn/TaiLieu/638192459780801795.xlsx