Cập nhật tin tức mới nhất về Amazing Cup 2024 - XEM NGAY

Báo cáo thị trường cà phê tháng 2/2021 - ICO

Báo cáo thị trường cà phê tháng 2/2021 - ICO

Chỉ số tổng hợp ICO tăng tháng thứ 4 liên tiếp

     Vào tháng 2 năm 2021, chỉ số tổng hợp ICO tiếp tục xu hướng tăng, trung bình 119,35 US cent/lb khi giá của tất cả các chỉ số nhóm đều tăng. Đây là mức trung bình hàng tháng cao nhất kể từ tháng 10 năm 2017 khi chỉ số tổng hợp ICO đạt 120,01 US cent/lb. Xuất khẩu toàn cầu trong tháng 1/ 2021 đạt 10,21 triệu bao, so với 10,59 triệu bao vào tháng 1/2020, và xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm của niên vụ 2020/2021 tăng 3,7% lên 41,88 triệu bao.

 

 Xuất khẩu đến từ  khu vực sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, Nam Mỹ, tăng 15,5% lên 23,26 triệu bao do xuất khẩu từ Brazil tăng 24,3% lên 16,77 triệu bao. Tuy nhiên, xuất khẩu từ ba khu vực khác đã giảm từ tháng 10/2020 đến tháng 1/2021. Xuất khẩu từ Châu Á và Châu Đại Dương giảm 3,9% xuống 12,19 triệu bao. Xuất khẩu của Châu Phi giảm 13% xuống 3,81 triệu bao do xuất khẩu từ ba trong số năm nhà sản xuất lớn nhất của khu vực giảm. Xuất khẩu từ Trung Mỹ và Mexico giảm 17,5% xuống 2,62 triệu bao do một số nơi trong khu vực bị ảnh hưởng nặng nề từ các cơn bão Iota và Eta.

  Chi tiết xem tại http://www.ico.org/news/February%202021%20Market%20Report-E-attachment.pdf

  

Tập tin đính kèm:

Bài trước