Cập nhật tin tức mới nhất về Amazing Cup 2024 - XEM NGAY

Sách

Sách "Cây cà phê ở Việt Nam"

Sách "Cây cà phê ở Việt Nam"
 Bộ sách nói về giống, chăm sóc, thu hoạch,...cây cà phê ở Việt Nam
 

STT

NỘI DUNG

LINK

1

Bìa và mục lục

 Here

Phần 1: Vị trí kinh tế của cây cà phê ở VN và trên thế giới

2

Chương I: Lịch sử phát triển cà phê và trên thế giới

  Here

3

Chương II: Tình hình sản xuất và thương mại cà phê trên thế giới

  Here

4

Chương III: Cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới

  Here

Phần 2: Đặc tính thực vật học, sinh lý và phân bố địa lý cây cà phê ở Việt Nam

5

Chương I: Nguồn gốc và phân lọai   thực vật học cây cà phê

  Here

6

Chương II: Đặc tính sinh lý của cây cà phê

  Here

7

Chương III: Yêu cầu sinh thái cây cà phê

  Here

8

Chương IV: Phân bố địa lý cây cà phê của Việt Nam

  Here

Phần 3: Đặc tính di truyền và công tác cải tiến giống cà phê

9

Chương I: Công tác cải tiến giống cà phê chè

  Here

10

Chương II: Cải tiến giống cà phê vối

  Here

11

Chương III: Kỹ thuật nhân giống cà phê

  Here

Phần 4: Kỹ thuật canh tác

12

Chương I: Đất và phân bón

  Here

13

Chương II: Kỹ thuật trồng và chăm sóc cà phê

  Here

14

Chương III: Sâu, bệnh hại cà phê và biện pháp phòng trừ

  Here

Phần 5: Thu hoạch và quản lý chất lượng cà phê

15

Chương I: Thu hoạch và chế biến cà phê

  Here

16

Chương II: Chất lượng và quản lý chất lượng cà phê

  Here

Bài trước Bài sau