Cập nhật tin tức mới nhất về Amazing Cup 2024 - XEM NGAY

Tiêu Chuẩn Việt Nam về Cà phê rang và Cà phê bột

Tiêu Chuẩn Việt Nam về Cà phê rang và Cà phê bột

Tiêu Chuẩn Việt Nam về Cà phê rang và Cà phê bột

 TCVN 5250:2015  cho cà phê rang

 TCVN 5251:2015 cho cà phê bột

Chi tiết file đính kèm 

Tập tin đính kèm:

Bài trước