Cập nhật tin tức mới nhất về Amazing Cup 2024 - XEM NGAY

UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị

UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị "Tổng kết nhiệm vụ năm 2020 và Triển khai kế hoạch năm 2021"

Chiều ngày 29/12/2020 UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị "Tổng kết nhiệm vụ năm 2020 và Triển khai kế hoạch năm 2021". Đến dự hội nghị có đại diện Tỉnh Ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Các Sở Ban ngành trên toàn tỉnh. Đại diện các Đoàn hội thuộc tỉnh;  UBND các huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc huyện, thị xã dự hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu.

     Tại hội nghị đại diện Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk và đại diện các Sở Ban ngành báo cáo tóm tắt chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2020; Báo cáo tóm tắt đánh giá 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và đề ra phương hướng giải pháp hoạt động trong năm 2021; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021. Ngoài ra, tại hội nghị đại diện Sở Nội vụ phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2021.

     Hội nghị đã ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2020 trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trên toàn cầu gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19 cộng với điều kiện tự nhiên không thuận lợi, song với sự nổ lực và quyết tâm của các cấp các ngành, các doanh nghiệp và sự ủng hộ của nhân dân trong việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ của năm 2020. 

    Trong năm 2021, xác định đại dịch Covid - 19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, lan rộng và khó lường; tác động của biến đổi khí hậu sẽ để lại hậu quả, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh của nhân dân. Vì vậy, mục tiêu tổng quát trong năm 2021: Chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ và công nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đồng bộ; quyết liệt thực hiện và hoàn thành các dự án công trình trọng điểm của tỉnh; phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đảm bảo an ninh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; chủ đọng ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chóng tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới.

 

 

Bài trước