Cập nhật tin tức mới nhất về Amazing Cup 2024 - XEM NGAY

Nghị Quyết Đại hội thành lập Chi hội cà phê đặc sản
Nghị quyết Đại hội Chi hội rang xay cà phê Buôn Ma Thuột nhiệm kỳ II (2019 - 2024)
Nghị quyết Chi hội nhà rang xay cà phê Buôn Ma Thuột nhiệm kỳ I (2015 - 2020)
Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ II (2014 - 2018) va Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2019 - 2024)
Nghị quyết họp BCH tổng kết năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 của Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột