Cập nhật tin tức mới nhất về Amazing Cup 2024 - XEM NGAY

Ban tổ chức 2019

Thành lập Ban tổ chức và Ban thư ký "Chất lượng cà phê đặc sản Việt Nam năm 2019"

 Ngày 06/12/2018 UBND tỉnh Dak Lak ban hành quyết định thành lập BTC và BTK của "Chất lượng cà phê đặc sản Việt Nam năm 2019"

 Chi tiết xem tệp đính kèm

Tập tin đính kèm: