Cập nhật tin tức mới nhất về Amazing Cup 2024 - XEM NGAY

Ban tổ chức 2020

Ban tổ chức Cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam 2020

 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 3641/QĐ-UBND ngày 6/12/2019 về việc Thành lập Ban tổ chức cuộc thi "Cà phê đặc sản Việt Nam 2020" gồm các ông bào có tên sau

  Chi tiết xem tại file đính kèm

 STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức danh
 I/ BAN TỔ CHỨC  
 1 Y Giang Gry Niê Knơng Phó chủ tịch - UBND tỉnh Đắk Lắk Trưởng ban
 2 Trịnh Đức Minh Chủ tịch - Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột Phó trưởng ban thường trực
 3 Huỳnh Ngọc Dương Phó giám đốc - Sở Công thương Thành viên
 4Vũ Đức Côn Phó giám đốc - Sở NN&PTNT Thành viên
 5 Nguyễn Văn Khoa Phó giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ Thành viên
 6 Phạm Văn Phước Phó giám đốc - Sở Nội vụ Thành viên
 7 Lê Trung Hưng Trưởng VP đại diện Interkom tại Việt Nam Thành viên
 II/ BAN THƯ KÝ  
 1 Dương Bình Tuy Trưởng phòng chuyên ngành - Sở KH&CNTổ trưởng 
 2 Nguyễn Thị Thủy Triều Thư ký - HH cà phê Buôn Ma Thuột Tổ phó
 3 Nguyễn Thị Thơ CV phòng chuyên ngàng Sở KH&CN

 Tổ viên 

Tập tin đính kèm: