Cập nhật tin tức mới nhất về Amazing Cup 2024 - XEM NGAY

Danh sách các sản phẩm đạt cà phê đặc sản Việt Nam 2021

 

Kết quả cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam 2021 - VietNam Amazing Cup 2021

*Robusta

      - Top1 Robusra: Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ công bằng Ea Tu - đạt số điểm 83,39/100 điểm, Phương pháp chế biến Natural - sản lượng lô hàng 5.500 kg.

      - Top2 Robusta: Công ty TNHH Morri Cà phê - đạt số điểm  82,64/100 điểm, phương pháp chế biến Natural; sản lượng lô hàng 600kg.

     - Top3 Robusta: Công ty TNHH TM Phúc Minh - đạt số điểm 82,00/100 điểm, phương pháp chế biến Natural; sản lượng lô hàng 600kg.

* Arabica

    - Top1 Arabica: Công ty TNHH Pun Coffee - đạt số điểm 84,50/100 điểm, phương pháp chế biến Natural; sản lượng lô hàng 1.800kg.

   - Top2 Arabica: Nhóm cà phê đặc sản Quảng Trị - đạt số điểm 84,00/100 điểm, phương pháp chế biến Natural; sản lượng lô hàng 1.500 kg.

      - Top3 Arabica: Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Việt Nam - đạt số điểm 83,93/100 điểm phương pháp chế biến Natural Honey; sản lượng lô hàng 603 kg.

 Chi tiết về kết quả cuộc thi vui lòng xem file đính kèm 

Tập tin đính kèm: