Cập nhật tin tức mới nhất về Amazing Cup 2024 - XEM NGAY

Điều kiện cấp

Điều kiện cấp quý đối tác xem chi tiết xem tại

Văn bản quy định về Quản lý sử dụng

Quy chế sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột

Tập tin đính kèm:

Sửa đổi quy chế quản lý, sử dụng CDĐL cà phê Buôn Ma Thuột với sản phẩm cà phê nhân Robusta

Tập tin đính kèm: