Cập nhật tin tức mới nhất về Amazing Cup 2024 - XEM NGAY

Quy chế hoạt động Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột

 

Quy chế hoạt động Ban chấp hành Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột nhiệm kỳ III (2019 - 2024)

Vui lòng xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:

Quy chế chi tiêu nội bộ nhiệm kỳ II (2014 - 2018)

Vui lòng xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:

Quy chế làm việc của văn phòng nhiệm kỳ II (2014 - 2018)

Vui lòng xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:

Quy chế hoạt động của Ban hỗ trợ sản xuất nhiệm kỳ II (2014 - 2018)

Vui lòng xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:

Quy chế hoạt động của Ban kiểm tra nhiệm kỳ II (2014- 2018)

Vui lòng xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:

Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột

Vui lòng xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:

Quy chế hoạt động của Ban chấp hành nhiệm kỳ II (2014 - 2018)

Vui lòng xem file đính kèm

Tập tin đính kèm: