Cập nhật tin tức mới nhất về Amazing Cup 2024 - XEM NGAY

CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM NGỌC LINH (SAMNGOCLINH.COM)

Liên hệ

Mô tả

🧑‍🌾 CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM NGỌC LINH (SAMNGOCLINH.COM)

🏠 Địa chỉ : 145 Nguyễn Trường Tộ, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

✅Điện thoại: 0913 455 099

✅Gmail: samngoclinh@gmail.com

🏞 Địa chỉ vùng nguyên liệu: Xã Măng Ri, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

✅ Diện tích: 2.500 cây 

⛰ Độ cao: 1.100 - 1.200m

🍀Tên loài cà phê: Arabica

🍀Tên giống cà phê: Catimor

🏞 Địa chỉ vùng nguyên liệu: Xã Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng

✅ Diện tích: 1.500 cây

⛰ Độ cao: 1.400 - 1.500m

🍀Tên loài cà phê: Arabica

🍀Tên giống cà phê: Hỗn hợp

🏞 Địa chỉ vùng nguyên liệu: Xã Ngọc Yêu, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

✅ Diện tích: 1.500 cây

⛰ Độ cao: 1.100 - 1.300m

🍀Tên loài cà phê: Arabica

🍀Tên giống cà phê: Catimor

🏞 Địa chỉ vùng nguyên liệu: Xã Ngọc Linh, Đắk Glei, Kon Tum

✅ Diện tích: Khoảng 1.600 cây

⛰ Độ cao: 1.300 - 1.500m

🍀Tên loài cà phê: Arabica

🍀Tên giống cà phê: Hỗn hợp

🍀 Sản phẩm dự thi: 4 sản phẩm

👉👉 Phương pháp chế biến và khối lượng cà phê nhân

-  Red Honey /720kg/ Arabica

- Natural/ 720kg/ Arabica

- Natural/ 660kg/ Arabica

- Natural/ 660kg/ Arabica