Cập nhật tin tức mới nhất về Amazing Cup 2024 - XEM NGAY

Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Việt Nam

Liên hệ

Mô tả

🧑‍🌾 Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Việt Nam( Samngoclinh.com)

✅Điện thoại : 0933335667

✅Email:   SamNgocLinh@gmail.com

✅Website:  http://www.samngoclinh.com  

🏠 Địa chỉ : 145 Nguyễn Trường Tộ, P. Duy Tân, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

🏞 Địa chỉ vùng nguyên liệu:Xã Măng Ri, H. Tu Mơ Rông, Kon Tum

✅ Diện tích: 2.500 cây

⛰ Độ cao: 1.100 - 1.200 m

🏞 Địa chỉ vùng nguyên liệu:Xã Ngọc Yêu, H. Tu Mơ Rông, Kon Tum

✅ Diện tích: 1.400 cây

⛰ Độ cao: 1.150 - 1.300 m

🏞 Địa chỉ vùng nguyên liệu:Xã Tê Xăng, H. Tu Mơ Rông, Kon Tum

✅ Diện tích: 1.300 cây

⛰ Độ cao: 1.100 - 1.200 m

🏞 Địa chỉ vùng nguyên liệu:Xã Ngọc Linh, Huyện Đắk Glei, Kon Tum

✅ Diện tích: 1.500 cây

⛰ Độ cao: 1.500 m

🏞 Địa chỉ vùng nguyên liệu:Xã Trạm Hành, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

✅ Diện tích: 5 ha

⛰ Độ cao: 1.400 - 1.500 m

✅ Sản phẩm: Cà phê nhân Robusta, Arabica đặc sản

🍀🍀 Sản phẩm dự thi: 8 sản phẩm

👉👉 Phương pháp chế biến: Natural, Honey, Wash

Top 3 Arabica của Cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2021