Cập nhật tin tức mới nhất về Amazing Cup 2024 - XEM NGAY

 Công ty TNHH Hoàng Lượm Đà Lạt

Công ty TNHH Hoàng Lượm Đà Lạt

Liên hệ

Mô tả

🧑‍🌾🧑‍🌾 Công ty TNHH Hoàng Lượm Đà Lạt

🏠 Địa chỉ công ty: 50 Nguyễn An Ninh, Phường 6, Đà Lạt

✅ 0918 112765

🏞 Địa chỉ vùng nguyên liệu: Cầu Đất, Xuân Trường, Đà Lạt

✅ Diện tích: 10 hecta

⛰ Độ cao: 1500 - 1650 m

✅ Sản phẩm: Cà phê nhân Arabica

🍀🍀 Sản phẩm dự thi: 1 sản phẩm

👉👉 Phương pháp chế biến: Wash