Cập nhật tin tức mới nhất về Amazing Cup 2024 - XEM NGAY

CÔNG TY TNHH HOÀNG LƯỢM ĐÀ LẠT

Liên hệ

Mô tả

🧑‍🌾 CÔNG TY TNHH HOÀNG LƯỢM ĐÀ LẠT

🏠 Địa chỉ : 70/23 Nguyễn An Ninh, Phường 6,  Đà Lạt

✅Điện thoại: 0918 112 765

🏞 Địa chỉ vùng nguyên liệu:Cầu Đất, Xuân Trường, Đà Lạt

🏞 Diện tích: 10.000 m2

⛰ Độ cao: 1500 - 1600m

✅ Tên loài cà phê: Arabica

✅ Tên giống cà phê: Catimor

🍀🍀 Sản phẩm dự thi: 2 sản phẩm

👉👉 Phương pháp chế biến: 

-  Natural (600kg)

- Washed (8.000kg)