Cập nhật tin tức mới nhất về Amazing Cup 2024 - XEM NGAY

FARM DANH

FARM DANH

Liên hệ

Mô tả

Farm Danh

🏠 Địa chỉ : 05A Thôn Đức Đoài, Xã Đức Minh, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

✅Điện thoại: 0989.366.498

✅Gmail: dinhdanh248@gmail.com

🏞 Địa chỉ vùng nguyên liệu: Xã Đức Minh, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

✅ Diện tích: 1.5 ha

✅ Năm trồng: 2012

⛰ Độ cao:750 m

🍀Tên loài cà phê: Robusta

🍀Tên giống cà phê: TR9

🏞 Địa chỉ vùng nguyên liệu: Xã Đức Minh, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

✅ Diện tích: 20 ha

✅ Năm trồng: 2009

⛰ Độ cao:750 m

🍀Tên loài cà phê: Robusta

🍀Tên giống cà phê: TR4 , Xanh Lùn, TRS1

🏞 Địa chỉ vùng nguyên liệu: Thị trấn Đức An, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

✅ Diện tích: 3 ha

✅ Năm trồng: 1994

⛰ Độ cao:800 m

🍀Tên loài cà phê: Robusta

🍀Tên giống cà phê: Hỗn hợp

🍀 Sản phẩm dự thi:  3 sản phẩm

👉👉 Phương pháp chế biến và khối lượng cà phê nhân

-  Natural / 720kg/ Robusta

-  Honey / 25.000kg/ Robusta

-  Natural / 400kg/ Robusta