Cập nhật tin tức mới nhất về Amazing Cup 2024 - XEM NGAY

 Farm Đỗ Lợi

Farm Đỗ Lợi

Liên hệ

Mô tả

🧑‍🌾🧑‍🌾 Farm Đỗ Lợi

✅Điện thoại: 0972 390 290

🏠 Địa chỉ: Lộc An, Xã Phú Lộc, H. Krông Năng, Đắk Lắk

🏞 Địa chỉ vùng nguyên liệu: Lộc An, Xã Phú Lộc, H. Krông Năng, Đắk Lắk

✅ Diện tích: 3.7 hecta

⛰ Độ cao: 700 m

✅ Sản phẩm: Cà phê nhân Robusta

🍀🍀 Sản phẩm dự thi: 1sản phẩm

👉👉 Phương pháp chế biến: Natural