Cập nhật tin tức mới nhất về Amazing Cup 2023 - XEM NGAY

 Farm Nguyễn Văn Thảo

Farm Nguyễn Văn Thảo

Liên hệ

Mô tả

Farm Nguyễn Văn Thảo

Địa chỉ: Thôn Xuân Sơn, Xã Xuân Trường, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 0903 888 598

Địa chỉ vùng nguyên liệu: Thôn Xuân Sơn, Xã Xuân Trường, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Sản phẩm dự thi: Arabica

Phương pháp chế biến: Honey