Cập nhật tin tức mới nhất về Amazing Cup 2024 - XEM NGAY

Hiệp hội cà phê đặc sản thông báo nghiên cứu cơ bản về pha chế cà phê

Hiệp hội cà phê đặc sản thông báo nghiên cứu cơ bản về pha chế cà phê

Trung tâm nghiên cứu của Hiệp hội Cà phê Đặc sản phối hợp với Trung tâm cà phê UC DAVIS mới thành lập gần đây để tiến hành một dự án hai năm đánh giá lại các giả thiết khoa học, công cụ đo lường, thông tin cảm quan, và quan trọng nhất là nghiên cứu người tiêu dùng để tạo nền tảng cho kiến thức về pha chế cà phê của công nghiệp cà phê.
 (Global Coffee Report, 05/2017)

Trung tâm nghiên cứu của Hiệp hội Cà phê Đặc sản phối hợp với Trung tâm cà phê UC DAVIS mới thành lập gần đây để tiến hành một dự án hai năm đánh giá lại các giả thiết khoa học, công cụ đo lường, thông tin cảm quan, và quan trọng nhất là nghiên cứu người tiêu dùng để tạo nền tảng cho kiến thức về pha chế cà phê của công nghiệp cà phê.

Nghiên cứu mang tính đột phá này đang được soạn thảo với kinh phí tài trợ hoàn toàn của Breville, là công ty hàng đầu trên toàn cầu trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo cho những đồ gia dụng cao cấp kể cả thiết bị cho cà phê và chè.

Kiến thức cơ bản của pha chế cà phê là cực kỳ quan trọng đối với công nhiệp cà phê – những nguyên lý cơ bản của chiết xuất là cơ sở cho việc sử dụng rộng rãi các công cụ và nguồn lực như sơ đồ kiểm soát người pha chế cà phê và sổ tay người pha chế cà phê. Các công cụ được tin dùng rộng rãi này dựa chủ yếu trên nghiên cứu khoa học được tiến hành vào thập kỹ 1950s bởi giáo sư Earl E. Lockhare ở MIT, vào lúc đó là giám đốc của tổ chức gọi là Viện pha chế cà phê.

Bài trước Bài sau
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.