Cập nhật tin tức mới nhất về Amazing Cup 2024 - XEM NGAY

Nông dân Colombia vẽ lên tương lai bền vững

Nông dân Colombia vẽ lên tương lai bền vững

Liên đoàn những người trồng cà phê Colombia (FNC) đang cùng làm việc với các thành viên để xây dựng tiêu chuẩn bền vững cho cà phê Colombia.

     Đại diện của trung tâm nghiên cứu cà phê quốc gia Cenicafé, Almacafé, Buencafé, Procafecol, The Manuel Mejia, Foundation, Khuyến nông, một số ủy ban người trồng cà phê, văn phòng Trung ương của liên đoàn FNC đã gặp nhau để xác định những đặc điểm cần phải có trong bộ quy tắc mới.

    Quy tắc ứng xử là một bộ tiêu chí về các thực hành tốt kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế, giúp nông dân Colombia đạt được bền vững vào 2027. Tiêu chuẩn tìm cách giúp người sản xuất cà phê phù hợp với các chỉ số của bộ quy tắc ứng xử.

   FNC nói rằng 30% nông dân cà phê Colombia, chiếm 42% tổng diện tích cà phê quốc gia, đã vận hành theo các tiêu chuẩn bền vững.

 

(Nguồn GCR 03/2017) 

Bài trước Bài sau
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.