Cập nhật tin tức mới nhất về Amazing Cup 2024 - XEM NGAY

Thị trường ngách, những khía cạnh môi trường và xã hội

Thị trường ngách, những khía cạnh môi trường và xã hội

THỊ TRƯỜNG NGÁCH

NHỮNG KHÍA CẠNH MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Coffee exporters’ guide 2002, updated 9/2009-ITC

Chapter 3: Niche markets, environment and social aspects

Người dịch tài liệu: Trịnh Đức Minh

·        Đặc sản

·        Bền vững

·        Hữu cơ

·        Môi trường

·        Chứng nhận

·        Thương mại công bằng

·        Nhãn hiệu

·        Tổng quan và triển vọng

1. Thị trường đặc sản

1.1. Giới thiệu thị trường đặc sản

          Thông thường việc chế biến tại nguồn không thể tạo giá trị gia tăng cho cà phê nhân hoặc có thể tạo giá trị gia tăng nhưng không bền vững. Nhiều loại cà phê chỉ thích hợp để phối trộn hoặc chế biến thành những sản phẩm sau cùng trung tính hoặc không mang tên tuổi. Với những loại cà phê đó không thể tạo thêm giá trị bằng tiền vì giá cả chỉ được quyết định bởi điều kiện thị trường. Tuy nhiên, với quy trình thủ tục phân hạng đáng tin cậy và nhất quán, tuân thủ nghiêm ngặt những ràng buộc của hợp đồng, giao hàng đúng kỳ hạn thì sẽ tạo thêm giá trị với ý nghĩa rằng sản phẩm sẽ được người mua đầu tiên ưa chuộng so với những sản phẩm từ những nguồn gốc xuất xứ kém nhất quán. Một số loại cà phê nổi bật có thể được đánh giá cao về đặc trưng mùi vị và nhận được một mức giá tăng thêm phù hợp. Các ví dụ như Jamaican Blue Mountain, Hawaii Kona, Top Kenya AA và Guatemalan Antiguas

Chi tiết xem file đính kèm

Bài trước
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.